Dhajagga Paritta – The Top of the Banner Staff Protection

Itipi so bhagava araham samma-sambuddho,

Vijja carana sampanno sugato lokavidu,

Anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam

Buddho bhagavati.

Svakkhato bhagavata dhammo, sanditthiko akaliko ethipassiko,

Opanayiko paccatam veditabbo vinnuhiti.

Supatipanno bhagavato savaka-sangho,

Ujupatipanno bhagavato savaka-sangho,

Naya-patipanno bhagavato savaka-sangho,

Samicipatipanno bhagavato savaka-sangho,

Yadidam cattari purisa-yugani attha purisa-puggala:

Esa bhagavato savaka-sangho

Ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjali-karaniyo,

Anuttaram punnakkhettam lokassati.